Pāriet uz galveno saturu

Pieteikuma pieļaujamība administratīvajā tiesā


LTMC

Kursa anotācija

Tiesai ir jāpieņem un jāizskata pēc būtības personas pieteikums tikai tad, ja pastāv visi priekšnoteikumi lietas ierosināšanai. Tāpēc tiesnesim, saņemot pieteikumu, ir jāizvērtē, vai konkrētais pieteikums atbilst visām tām prasībām, kuru neievērošana Administratīvā procesa likumā ir noteikta kā šķērslis lietas ierosināšanai. Pareizai un precīzai pieteikuma pieļaujamības prasību pārbaudei ir izšķiroša nozīme personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā.

 

Kvalitatīvs atbalsts tiesas spriešanas funkciju īstenošanā ir viens no pamata elementiem tiesu darbības efektivitātei. Šā mācību kursa mērķis ir veicināt izpratni par darba ar pieteikumu metodoloģiju. Kursa moduļi ir veidoti tā, lai identificētu katras pieteikuma pieļaujamības prasības elementus un skaidrotu jautājumus, kuriem attiecīgo prasību pārbaudē pievēršama īpaša vērība. Līdz ar to kurss izmantojams gan kā apmācību materiāls, uzsākot darbu administratīvajā tiesā, gan kā palīglīdzeklis ikdienas darbā ar pieteikumu.

Iekļautās tēmas:

 • Darbs ar pieteikumu
 • Pieteikuma piekritība
 • Valsts nodeva
 • Valsts valodas prasības
 • Pieteikuma iesniegšana
 • Tiesības vērsties tiesā
 • Lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtība
 • Procesuālie termiņi
 • Pieteikuma izskatīšanas atteikšana
 • Lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu
 • Lūgums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu
 • Citi procesuālie jautājumi
 • Kursu veidoja:

 • Santa Savina, Senāta Administratīvo lietu departamenta Zinātniski analītiskā padomniece
 • Santa Ozola, Senāta Administratīvo lietu departamenta Zinātniski analītiskā padomniece
 • Laura Vigupe, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze
 • Monta Krone, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze
 • Inga Bērtaite-Pudāne, Senāta Administratīvo lietu departamenta Zinātniski analītiskā padomniece
 • Kristīne Zemīte, Senāta Administratīvo lietu departamenta Zinātniski analītiskā padomniece
 • Ieva Freidenfelde, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze
 • Līga Dāce, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze


 • E-kursa saturs tapis 2022. gada nogalē / 2023. gada sākumā. Ja pamanāt kādu kļūdu, neatbilstību esošajai tiesu praksei, lūdzam informēt LTMC par to, rakstot uz endija@ltmc.lv

  1. Kursa numurs

   AT01
  2. Mācību priekšmeti sākas

   Kurss ir aktīvs
  Reģistrēties