Pāriet uz galveno saturu

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Mācību informācijas sistēmas lietošanas noteikumi

Šajos noteikumos iekļautās atsauces uz "LTMC" un "mēs" ir atsauces uz nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs", reģistrācijas Nr. 50003253361, juridiskā adrese Mārstaļu iela 19, Rīgā, Latvija, LV-1050.

Šeit ir noteikti LTMC Mācību informācijas sistēmas, www.mis.ltmc.lv, (turpmāk tekstā - MIS), lietošanas noteikumi. Šie noteikumi attiecas uz visiem MIS lietotājiem un apmeklētājiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot MIS. Izmantojot MIS, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet MIS.

 

 1. Piekļuve MIS

LTMC nevar garantēt, ka MIS vienmēr būs jums pieejama. LTMC patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt un apturēt MIS. LTMC neuzņemas atbildību, ja kāda iemesla dēļ MIS nav pieejama jebkurā laikā.

 

 2. Informācija par jums un jūsu apmeklējumiem MIS

LTMC apstrādā informāciju par jums saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Izmantojot MIS, jūs piekrītat šādai apstrādei un garantējat, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi.

 

 3. Reģistrēto MIS lietotāju tiesības un pienākumi

3.1.              MIS lietotājiem ir tiesības izveidot tikai vienu lietotāja kontu. Nodot MIS piekļuves rekvizītus citām personām ir aizliegts.

3.2.              MIS lietotājiem ir pienākums piedalīties mācībās un citos LTMC organizētajos pasākumus personīgi, nodot tiesības apmeklēt mācības un pasākumus citām personām ir aizliegts.

3.3.              MIS lietotājiem ir pienākums savā lietotāja profilā noradīt tikai patiesu un aktuālu informāciju, tajā skaitā: e-pasta adresi, darba tālruņa numuru, mobila tālruņa numuru, amatā iecelšanas datumu/darba tiesisko attiecību uzsākšanas datumu, specializāciju.

3.4.              MIS lietotājiem nav tiesību veikt vai atbalstīt aktivitātēs, kuru mērķis ir palielināt sev pieejamo mācību pasākumu skaitu gadā, tādejādi liedzot iespēju piedalīties mācībās citiem MIS lietotajiem.

3.5.              Tie MIS lietotāji, kuru apmeklētās mācības apmaksā darba devējs, piekrīt MIS profila dzēšanai pēc darba attiecību pārtraukšanas darba devēju.

3.6.              Reģistrējoties LTMC mācībām un pasākumiem MIS lietotāji apstiprina, ka nodrošinās savu klātbūtni tajos, tajā skaitā apstiprina, ka ir saņemts saskaņojums no darba vietas pasākuma apmeklēšanai (ja attiecas).

3.7.              Reģistrējoties mācību pasākumam, MIS lietotājs piekrīt pirms semināra e-pastā saņemt atgādinājumus par mācību pasākuma apmeklēšanu un pēc pasākuma saņemt saiti uz mācību novērtējuma anketu.

 

4. Paļaušanās uz MIS ievietoto informāciju

4.1.              Izvietojot MIS mācību materiālus, zinātniskus pētījumus, personiskus komentārus, statistikas analīzes, korporatīvos datus un citus trešās puses materiālus, mēs nekontrolējam un ne vienmēr apstiprinām to saturu vai atklājumus. LTMC neuzņemas atbildību par šādu materiālu precizitāti.

4.2.              Informācija par konkrētām programmām un mācību kursiem ir pieejama mūsu mācību programmu aprakstos. To saturs var tikt mainīts, un LTMC veic saprātīgus pasākumus, lai regulāri atjauninātu informāciju par tās galvenajām mācību programmām un kursiem. Par jebkuru neprecizitāti lūdzam ziņot LTMC.

 

 5. Preču zīmes un intelektuālais īpašums

5.1.              MIS izmantotie un izvietotie logotipi un preču zīmes ir mūsu reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes vai citu personu preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šīs preču zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas vai attiecīgās/-o preču zīmes/-ju īpašnieka/-u atļaujas.

5.2.              LTMC ir MIS un ar to saistītās tehniskās infrastruktūras un publicētā materiāla intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licenciāts. Šie darbi ir aizsargāti ar autortiesību likumiem. Visas tiesības ir rezervētas.

5.3.              Jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot papīra vai digitālās kopijas no jebkādiem materiāliem, kuri tiek izdrukāti vai lejupielādēti no MIS. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio failus vai jebkuru grafiku atsevišķi no jebkura pavadoša teksta.

5.4.              Bez LTMC iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nav atļauts izmantot MIS izvietotos materiālus vai to daļas komerciāliem nolūkiem.

 

6. Pieejamība

LTMC mērķis ir padarīt MIS pieejamu pēc iespējas lielākam reģistrētu lietotāju skaitam. Mēs cenšamies nodrošināt, lai MIS tiktu pārbaudīta visās bieži izmantotajās pārlūkprogrammās un vairākos ekrāna lasītājos, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs izmantojat vecāku vai novecojušo pārlūka versiju, MIS saturs var būt nepilnīgs.

 

 7. Vispārējā informācija

LTMC jebkurā laikā var pārskatīt šos lietošanas noteikumus, izmainot šo lapu. Daži no noteikumiem, kas ietverti šajos lietošanas noteikumos, var tikt aizstāti ar noteikumiem vai paziņojumiem, kas publicēti citur mūsu mājaslapās.

 

MIS lietošanas  noteikumi stājušies spēkā 25.05.2018