Pāriet uz galveno saturu

Ētika un tiesu darbinieka loma tiesas tēla veidošanā


LTMC

Kursa anotācija

Profesionālo ētiku neiegūst piedzimstot, jo to veido un nosaka nozare, kurā strādājam un pilnveidojam sava aroda prasmes. Ir nepieciešamas zināšanas, kas ir tiesu sistēma, kādi ir tās uzdevumi. Tiesas darbinieka profesionālo ētiku nosaka veicamā darba sabiedriskā loma, galvenokārt iesaiste kvalitatīva tiesas procesa nodrošināšanā visos tā aspektos. Proti, jāzina un jāsaprot darba pamatnoteikumi (citiem vārdiem – jābūt profesionālim); jādara darbs ar pienācīgu rūpību un iedziļināšanos, veltot tam nepieciešamo laiku; jāsniedz pietiekama un saprotama informācija procesā iesaistītajiem dalībniekiem; jākomunicē laipni un cieņpilni; jāievēro vienlīdzība pret tiesas klientiem; jābūt koleģiālam sadarbībā ar citiem darbiniekiem; turklāt kā ar profesionālo, tā privāto darbību jāsekmē sabiedrības uzticēšanās taisnīgai tiesai.

Šo mācību kursu veidojām, lai aicinātu katru no jums domāt par savu un savu darba biedru ētikas principu izvēli, lai jūs pārdomātu savu rīcību un tās radītās sekas, lai sasniegtu maksimāli labāko darba rezultātu, gan darot savu ikdienas darbu, gan komunicējot ar līdzcilvēkiem darbavietā un ārpus tās.


Mērķa grupa

Pirmās un otrās instances tiesu darbiniekiVeidotāji

Adrija Kasakovska

Zemgales rajona tiesas tiesnese

Dace Skrauple

Zemgales apgabaltiesas tiesnese

Dzintra Balta

Senatore


 

Mācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā „Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001)

  1. Kursa numurs

    ETH
  2. Mācību priekšmeti sākas

    Kurss ir aktīvs
Reģistrēties