Pāriet uz galveno saturu

Par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti


LTMC

Pēc Labklājības ministrijas datiem, 2022. gada beigās Latvijā 11% jeb 206 tūkstošiem iedzīvotāju bija noteikta invaliditāte kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura vai kādu citu veselības traucējumu dēļ.

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā, tostarp iespēju pilnvērtīgi pārstāvēt savas intereses tiesā kā lietas dalībniekam.

Latvijas Republikas Satversmē garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, jo no to pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga arī pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība. Tiesām ir pienākums veicināt visu cilvēku vienlīdzību, jo īpaši nodrošināt, lai ikvienam ir tiesības uz tiesas pieejamību vienlīdzīgi ar citiem.

Kursa mērķis ir sniegt ikvienam tiesnesim un tiesu darbiniekam informāciju par invaliditāšu veidiem, to raksturojošām pazīmēm, kā arī sniegt instrukcijas un padomus efektīvai un cieņpilnai komunikācijai ar personām (lietas dalībniekiem) ar invaliditāti un ieteikumus vides pielāgošanai/piekļūstamības nodrošināšanai tiesā personām ar invaliditāti.

Kursā iekļautās tēmas:

 • personas ar invaliditāti tiesā;
 • tiesu pieejamība personām ar redzes traucējumiem;
 • tiesu pieejamība personām ar dzirdes traucējumiem;
 • tiesu pieejamība personām ar kustību traucējumiem;
 • tiesu pieejamība personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Apsveicam ar e-kursa 'Par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti' pabeigšanu!

E-kurss izstrādāts projekta Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā (Nr. AIF/2022/SCT3/11) ietvaros.

 1. Kursa numurs

  PAI01
 2. Mācību priekšmeti sākas

  Kurss ir aktīvs
Reģistrēties